Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wniesienie opłaty uczestnika w wysokości:
  • dla przedstawicieli grupy docelowej – cena regularna 1599 zł + VAT (ze zgodą na udostępnienie kontaktu partnerom wydarzenia)
  • dla przedstawicieli grupy docelowej – cena regularna 1799 zł + VAT (bez zgody na udostępnienie kontaktu partnerom wydarzenia)
  • dla przedstawicieli firm, oferujących produkty i usługi dla logistyki i produkcji – cena regularna 2199zł + VAT/osobę (ze zgodą na udostępnienie kontaktu partnerom wydarzenia)
  • dla przedstawicieli firm, oferujących produkty i usługi dla logistyki i produkcji – cena regularna 2399zł + VAT/osobę (bez zgody na udostępnienie kontaktu partnerom wydarzenia)
 2. Płatność na podstawie faktury proforma wystawionej po otrzymaniu zgłoszenia od uczestnika.
 3. Opłata obejmuje:
  • udział stacjonarny w szkoleniu Służb Utrzymania Ruchu w dniu 12 października 2022r.w HOTELU Poznański w Luboniu k/Poznania
  • networking
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały szkoleniowe
  • imienny certyfikat udziału w wydarzeniu
  • gwarancje najlepszych i pełnych prelekcji szkoleniowych prowadzonych zarówno przez doświadczonych prelegentów, jak i praktyków
 4. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3–4 osoby – organizator udzieli 10% rabatu,
  • 5 osób – organizator udzieli 15% rabatu,
  • powyżej 5 osób – możliwa jest negocjacja ceny uczestnictwa.
  • Więcej informacji pod numerem telefonu: 534 598 738 lub ewa.przybysz@forummedia.pl
 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 27 września 2022 r. uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 27 września 2022 r., a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury.
 6. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.
 7. Składając zamówienie na wydarzenie po terminie możliwej rezygnacji i braku uczestnictwa w wydarzeniu, Organizatorowi przysługuje opłata za wydarzenie w pełnej wysokości.
 8. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować Organizatora wydarzenia).
 9. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty wydarzenia.
 10. Wpłat należy dokonać na konto wskazane na fakturze proforma.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w wersji stacjonarnej ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 13. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia spółkę Forum Media Polska do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.